Privacyverklaring

We doen er alles aan om uw privégegevens ook privé te houden, Wanneer u ons een opdracht verleent, wilt u natuurlijk niet dat er met uw persoonsgegevens aan de haal kan worden gegaan. Logisch. We vragen wel gegevens van u, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van uw gegevens?

Volgens de privacywetgeving moeten we aangeven welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van u nodig vanwege de (contractuele) afspraken tussen u als opdrachtgever en wij als IJsberg Consultants.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. IJsberg Consultants mag dan ook opgedane kennis door de uitvoering van een opdracht voor andere doeleinden/opdrachten gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Ook kunnen teksten, logo’s en foto’s vanuit opdrachten gebruikt worden voor marketing doeleinden. Zoals bijvoorbeeld de website van IJsberg Consultants en uitingen via social media als LinkedIn. Hierbij denken we altijd aan uw privacy.

Wij registreren uw bezoek aan onze website

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvraging in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Wij delen cookies uit wanneer u onze website bezoekt, kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor uw pc. Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Lekker handig! Bovendien helpen ze ons inzien hoe u onze site gebruikt en hoe wij de boel beter en klantvriendelijker kunnen maken. Zo maken we hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Deze grote partij beschikt dus ook over de gegenereerde informatie middels Cookies over uw gebruik van de website. Wat Google mag en doet met deze informatie kunt u vinden in het privacy statement van Google.

In ons cookiebeleid kunt u meer lezen over hoe wij gebruik maken van cookies.

Contactformulieren en e-mail

Leuk als u ons een bericht stuurt middels email of het contactformulier. Wij helpen u graag. Uw bericht wordt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als nodig is.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van IJsberg Consultants waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zullen we die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel.

Interviews en citaten

Wij zijn blij als u ons aanbeveelt en onze ambassadeur wilt zijn. Helemaal mooi als u dat op de website wilt delen. Het kan zijn dat u hiervoor bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We geven uw gegevens niet door aan andere partijen. Alleen in overleg als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. We verkopen uw gegevens nooit aan derden. IJsberg Consultants gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen. Ook worden gegevens over bezoekers van de websites niet aan derden ter beschikking.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

We slaan uw gegevens op in verschillende databases, gebruiken back-up procedures en zorgen voor afdoende beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Wij bewaren dan ook uw factuur- en relevante opdracht gegevens minimaal deze wettelijke termijn. Uw e-mail berichten kunnen hier ook onderdeel van zijn en komen dan terecht in ons e-mailarchief.

Wat zijn uw rechten?

Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens? Geen probleem, laat het ons weten van het contactformulier op de website of e-mail. Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens indien u van mening bent dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bespreken we gezamenlijk de situatie.