Business Development

Veranderende markten vragen om nieuwe ideeën. Wij adviseren en creëren game changers voor bestaande en nieuwe…

/ Game Changers

Innovaties vinden vaak buiten de bestaande marktpartijen plaats. Nieuwkomers veranderen de manier waarop zaken worden gedaan. Zonder een goede inbedding van innovatie is bijna iedere organisatie gedoemd te mislukken. Ze blijven staan terwijl anderen links en rechts voorbij schieten. Game Changers ontstaan uit onvrede met bestaande situaties, structuren en wellicht zelfs markten en organisaties. Vanuit: klanten, medewerkers, leveranciers, etc. Steeds vaker ook uit hoeken waaruit je dit niet zou verwachten.

Innovatieve organisaties hebben een bredere blik op de ontwikkelingen in de wereld, werken spongsgewijs en niet noodzakelijk binnen hun huidige kerncompetenties. Ook kijken ze niet binnen de huidige markt en werken samen met klanten en andere organisaties bij het ontwerpen van hun (nieuwe) business. Veelal gaat dit op basis van reverse engineering (rationaliseren van een idee).

IJsberg helpt bij het designen van new business door het stimuleren, detecteren, ontwikkelen en haalbaar maken van deze revolutionaire innovaties. Als outside agent, of als onderdeel van uw team.