Mobility

De gebruiker centraal, bij het duurzaam oplossen van verkeersuitdagingen. Overtuigen, verleiden en belonen!

/ Mobility

Binnen mobiliteit  is er een verandering gaande. Niet langer wordt er alleen gekeken naar de onderliggende hardware en gaan we er van uit dat de consument zijn/haar gedrag daarop zal aanpassen, maar zetten we de consument en zijn/haar gedrag centraal. Als relatieve nieuwkomer op dit terrein heeft IJsberg en frisse blik op deze complexe materie.

Gedragsverandering is één ding, een langdurige gedragsverandering gaat een stap verder. We willen immers niet dat de aanpak slechts zorgdraagt voor een verandering in het gedrag op korte termijn. De manier waarop de weggebruiker verleid wordt, speelt daar een essentiële rol in.

Voor een blijvende gedragsverandering is intrinsieke motivatie nodig , waarbij de weggebruiker zelf de voordelen van de alternatieven onderschrijft die relevant zijn voor zijn of haar persoonlijke situatie.

Het communiceren van de voordelen an sich (het voeren van alleen een massamediale reclame campagne) zorgt vaak niet direct voor gedragsverandering; intrinsieke motivatie ontstaat vaak op het moment dat de weggebruiker zelf de voordelen ervaart.

Om tot deze intrinsieke motivatie te komen is het nodig om de weggebruiker eerst te identificeren en de verschillende barrières te bepalen. Met behulp van extrinsieke middelen kunnen we daarna de consument trachten te verleiden om alternatieven te proberen. Bij de juiste communicatie met de weggebruiker kan deze in eerste instantie extrinsieke motivatie vervolgens worden omgebogen in de intrinsieke motivatie die gewenst is.

Onze campagnes en oplossingen hebben dan ook het karakter hebben van “ervaren”. Dit is goed te zien bij bijvoorbeeld “Positive Drive” maar ook in de vele adviestrajecten die we inmiddels hebben mogen doen.