Business Design

“If you can’t beat them, change the rules”, zo creëren we game changers

/ Creative Business Design

Innovaties vinden vaak buiten de bestaande marktpartijen plaats. Nieuwkomers veranderen de manier waarop zaken wordt gedaan. Zonder een goede inbedding van innovatie is bijna iedere organisatie gedoemd te mislukken. Ze blijven staan terwijl anderen links en rechts voorbij schieten. Game Changers ontstaan uit onvrede met bestaande situaties, structuren en wellicht zelfs markten en organisaties. Vanuit: klanten, medewerkers, leveranciers, etc. Steeds vaker ook uit hoeken waaruit je dit niet zou verwachten.

Innovatieve organisaties hebben een bredere blik op de ontwikkelingen in de wereld, werken sprongsgewijs en niet noodzakelijk binnen hun huidige kerncompetenties. Ook kijken ze niet binnen de huidige markt en werken samen met klanten en andere organisaties bij het ontwerpen van hun (nieuwe) business. Veelal gaat dit op basis van reverse engineering (rationaliseren van een idee).

 

/ Inside Out

Ervaring leert dat er binnen iedere organisatie voldoende evolutionaire- en revolutionaire innovatieve ideeën zijn. Wij helpen de ideeën boven tafel te halen, aan te vullen en het proces te stimuleren. De meest relevante en interessante ideeën te selecteren en de winnende ideeën naar de markt te brengen.

/ Outside In

De mens is van nature geen voorstander van (grote) veranderingen. Ook binnen bedrijven niet. Interne innovatie processen vergen over het algemeen dan ook meer tijd dan externe. Hoewel we voorstander zijn van een intern gedragen proces kunnen de omstandigheden vragen om een snelle externe generatie van creatieve business initiatieven. Ook dan vindt u in IJsberg een inspiratievolle en daadkrachtige partner.

/ Zekerheid

Veel innovaties zijn niet zo succesvol als van te voren gedacht, berekend en onderzocht. De oorzaak zit verscholen in de schijnzekerheid die veel onderzoek onder consumenten biedt. Het missen van attributen wil nog niet zeggen dat deze, eenmaal toegevoegd aan een product, ook daadwerkelijk succesvol worden. Het testen van nieuwe producten/diensten vergt een apart soort onderzoek en dito onderzoekers. Ook het vinden van opportunities door middel van onderzoek, behoort tot onze (geassocieerde) expertise. Meer weten?